Team Schedules - Boys 2016 (U8) - Anchor Division
       


HOME TEAM WEARS GRAY JERSEY. AWAY TEAM WEARS GREEN JERSEY.

Bracket


ALL A


Group -- A
A1 : Harbor B16 Team01 (Merritt) Wolfpack
A2 : Harbor B16 Team02 (Novotney/Friedman)
A3 : Harbor B16 Team03 (Strelinger) Banana Bunch
A4 : Harbor B16 Team04 (Lunke)
A5 : Harbor B16 Team05 (Lagao) Blue Angels
A7 : Harbor B16 Team07 (Blondin) Hawks
A8 : Harbor B16 Team08 (Peronto)
A9 : Harbor B16 Team09 (Shervanick/Brennan)
A10 : Harbor B16 Team10 (Conway)
A11 : Harbor B16 Team11 (Sukhovolskiy)

Bracket - Saturday, September 09, 2023
GameVenueTimeFieldGroupHome Team Away Team
 258542  GMS Lower Mod  09:30 AM  1 A5 vs A10Harbor B16 Team05 (Lagao) Blue Angelsvs.Harbor B16 Team10 (Conway)
 258538  GMS Lower Mod  10:30 AM  1 A7 vs A8Harbor B16 Team07 (Blondin) Hawksvs.Harbor B16 Team08 (Peronto)
 258540  GMS Lower Mod  11:30 AM  1 A1 vs A2Harbor B16 Team01 (Merritt) Wolfpackvs.Harbor B16 Team02 (Novotney/Friedman)
 258541  GMS Lower Mod  12:30 PM  1 A3 vs A9Harbor B16 Team03 (Strelinger) Banana Bunchvs.Harbor B16 Team09 (Shervanick/Brennan)
 258543  GMS Lower Mod  01:30 PM  1 A4 vs A11Harbor B16 Team04 (Lunke)vs.Harbor B16 Team11 (Sukhovolskiy)

Bracket - Saturday, September 16, 2023
GameVenueTimeFieldGroupHome Team Away Team
 258544  GMS Lower Mod  10:30 AM  3 A2 vs A4Harbor B16 Team02 (Novotney/Friedman)vs.Harbor B16 Team04 (Lunke)
 258547  GMS Lower Mod  11:30 AM  3 A8 vs A9Harbor B16 Team08 (Peronto)vs.Harbor B16 Team09 (Shervanick/Brennan)
 258549  GMS Lower Mod  12:30 PM  3 A1 vs A3Harbor B16 Team01 (Merritt) Wolfpackvs.Harbor B16 Team03 (Strelinger) Banana Bunch
 258545  GMS Lower Mod  01:30 PM  3 A11 vs A5Harbor B16 Team11 (Sukhovolskiy)vs.Harbor B16 Team05 (Lagao) Blue Angels
 258546  GMS Lower Mod  02:30 PM  3 A10 vs A7Harbor B16 Team10 (Conway)vs.Harbor B16 Team07 (Blondin) Hawks

Bracket - Saturday, September 23, 2023
GameVenueTimeFieldGroupHome Team Away Team
 258550  GMS Lower Mod  09:30 AM  2 A4 vs A1Harbor B16 Team04 (Lunke)vs.Harbor B16 Team01 (Merritt) Wolfpack
 258552  GMS Lower Mod  09:30 AM  1 A9 vs A10Harbor B16 Team09 (Shervanick/Brennan)vs.Harbor B16 Team10 (Conway)
 258553  GMS Lower Mod  11:30 AM  1 A8 vs A11Harbor B16 Team08 (Peronto)vs.Harbor B16 Team11 (Sukhovolskiy)
 258555  GMS Lower Mod  12:30 PM  1 A5 vs A3Harbor B16 Team05 (Lagao) Blue Angelsvs.Harbor B16 Team03 (Strelinger) Banana Bunch
 258551  GMS Lower Mod  01:30 PM  1 A7 vs A2Harbor B16 Team07 (Blondin) Hawksvs.Harbor B16 Team02 (Novotney/Friedman)

Bracket - Saturday, September 30, 2023
GameVenueTimeFieldGroupHome Team Away Team
 258559  GMS Lower Mod  09:30 AM  3 A5 vs A1Harbor B16 Team05 (Lagao) Blue Angelsvs.Harbor B16 Team01 (Merritt) Wolfpack
 258560  GMS Lower Mod  11:30 AM  3 A2 vs A8Harbor B16 Team02 (Novotney/Friedman)vs.Harbor B16 Team08 (Peronto)
 258561  GMS Lower Mod  12:30 PM  3 A3 vs A7Harbor B16 Team03 (Strelinger) Banana Bunchvs.Harbor B16 Team07 (Blondin) Hawks
 258557  GMS Lower Mod  01:30 PM  3 A9 vs A4Harbor B16 Team09 (Shervanick/Brennan)vs.Harbor B16 Team04 (Lunke)
 258558  GMS Lower Mod  02:30 PM  3 A10 vs A11Harbor B16 Team10 (Conway)vs.Harbor B16 Team11 (Sukhovolskiy)

Bracket - Saturday, October 07, 2023
GameVenueTimeFieldGroupHome Team Away Team
 258565  GMS Lower Mod  09:30 AM  1 A9 vs A3Harbor B16 Team09 (Shervanick/Brennan)vs.Harbor B16 Team03 (Strelinger) Banana Bunch
 258563  GMS Lower Mod  10:30 AM  1 A1 vs A11Harbor B16 Team01 (Merritt) Wolfpackvs.Harbor B16 Team11 (Sukhovolskiy)
 258562  GMS Lower Mod  11:30 AM  1 A10 vs A2Harbor B16 Team10 (Conway)vs.Harbor B16 Team02 (Novotney/Friedman)
 258566  GMS Lower Mod  12:30 PM  1 A8 vs A4Harbor B16 Team08 (Peronto)vs.Harbor B16 Team04 (Lunke)
 258567  GMS Lower Mod  01:30 PM  1 A7 vs A5Harbor B16 Team07 (Blondin) Hawksvs.Harbor B16 Team05 (Lagao) Blue Angels

Bracket - Saturday, October 14, 2023
GameVenueTimeFieldGroupHome Team Away Team
 258570  GMS Lower Mod  10:30 AM  3 A7 vs A1Harbor B16 Team07 (Blondin) Hawksvs.Harbor B16 Team01 (Merritt) Wolfpack
 258572  GMS Lower Mod  11:30 AM  3 A11 vs A3Harbor B16 Team11 (Sukhovolskiy)vs.Harbor B16 Team03 (Strelinger) Banana Bunch
 258571  GMS Lower Mod  12:30 PM  3 A5 vs A9Harbor B16 Team05 (Lagao) Blue Angelsvs.Harbor B16 Team09 (Shervanick/Brennan)
 258573  GMS Lower Mod  01:30 PM  3 A4 vs A10Harbor B16 Team04 (Lunke)vs.Harbor B16 Team10 (Conway)
 258569  GMS Lower Mod  02:30 PM  3 A8 vs A2Harbor B16 Team08 (Peronto)vs.Harbor B16 Team02 (Novotney/Friedman)

Bracket - Saturday, October 21, 2023
GameVenueTimeFieldGroupHome Team Away Team
 258574  GMS Lower Mod  09:30 AM  1 A10 vs A4Harbor B16 Team10 (Conway)vs.Harbor B16 Team04 (Lunke)
 258578  GMS Lower Mod  10:30 AM  1 A11 vs A5Harbor B16 Team11 (Sukhovolskiy)vs.Harbor B16 Team05 (Lagao) Blue Angels
 258576  GMS Lower Mod  11:30 AM  1 A2 vs A3Harbor B16 Team02 (Novotney/Friedman)vs.Harbor B16 Team03 (Strelinger) Banana Bunch
 258579  GMS Lower Mod  12:30 PM  1 A9 vs A7Harbor B16 Team09 (Shervanick/Brennan)vs.Harbor B16 Team07 (Blondin) Hawks
 258577  GMS Lower Mod  02:30 PM  3 A8 vs A1Harbor B16 Team08 (Peronto)vs.Harbor B16 Team01 (Merritt) Wolfpack

Bracket - Saturday, October 28, 2023
GameVenueTimeFieldGroupHome Team Away Team
 258584  GMS Lower Mod  10:30 AM  3 A10 vs A8Harbor B16 Team10 (Conway)vs.Harbor B16 Team08 (Peronto)
 258580  GMS Lower Mod  11:30 AM  3 A9 vs A1Harbor B16 Team09 (Shervanick/Brennan)vs.Harbor B16 Team01 (Merritt) Wolfpack
 258581  GMS Lower Mod  12:30 PM  3 A11 vs A7Harbor B16 Team11 (Sukhovolskiy)vs.Harbor B16 Team07 (Blondin) Hawks
 258585  GMS Lower Mod  01:30 PM  3 A3 vs A4Harbor B16 Team03 (Strelinger) Banana Bunchvs.Harbor B16 Team04 (Lunke)
 258583  GMS Lower Mod  02:30 PM  3 A2 vs A5Harbor B16 Team02 (Novotney/Friedman)vs.Harbor B16 Team05 (Lagao) Blue Angels

Bracket - Saturday, November 04, 2023
GameVenueTimeFieldGroupHome Team Away Team
 258590  GMS Lower Mod  09:30 AM  1 A7 vs A2Harbor B16 Team07 (Blondin) Hawksvs.Harbor B16 Team02 (Novotney/Friedman)
 258589  GMS Lower Mod  10:30 AM  1 A1 vs A10Harbor B16 Team01 (Merritt) Wolfpackvs.Harbor B16 Team10 (Conway)
 258591  GMS Lower Mod  11:30 AM  1 A3 vs A8Harbor B16 Team03 (Strelinger) Banana Bunchvs.Harbor B16 Team08 (Peronto)
 258586  GMS Lower Mod  12:30 PM  1 A4 vs A5Harbor B16 Team04 (Lunke)vs.Harbor B16 Team05 (Lagao) Blue Angels
 258588  GMS Lower Mod  01:30 PM  1 A11 vs A9Harbor B16 Team11 (Sukhovolskiy)vs.Harbor B16 Team09 (Shervanick/Brennan)

Bracket - Saturday, November 11, 2023
GameVenueTimeFieldGroupHome Team Away Team
 258593  GMS Lower Mod  11:30 AM  3 A5 vs A10Harbor B16 Team05 (Lagao) Blue Angelsvs.Harbor B16 Team10 (Conway)
 258595  GMS Lower Mod  12:30 PM  3 A3 vs A8Harbor B16 Team03 (Strelinger) Banana Bunchvs.Harbor B16 Team08 (Peronto)
 258597  GMS Lower Mod  12:30 PM  1 A4 vs A7Harbor B16 Team04 (Lunke)vs.Harbor B16 Team07 (Blondin) Hawks
 258594  GMS Lower Mod  01:30 PM  1 A1 vs A11Harbor B16 Team01 (Merritt) Wolfpackvs.Harbor B16 Team11 (Sukhovolskiy)
 258592  GMS Lower Mod  02:30 PM  3 A2 vs A9Harbor B16 Team02 (Novotney/Friedman)vs.Harbor B16 Team09 (Shervanick/Brennan)